Yoga at Home

Etäfysioterapia

Mitä?

Etäfysioterapian avulla voit päästä fysioterapiaan paikasta riippumatta. Tarvitset vain verkkoyhteydellisen laitteen, jossa on kamera ja mikrofoni. Käytän etäfysioterapiassa Kelan suosittelemaa, terveydenhuollon toimijoille suunniteltua Navisec Health-asiointipalvelua. Varatessasi ajan etäfysioterapiaan saat sähköpostitse rekisteröitymisohjeet palveluun, jonka käyttöliittymä on erittäin helppokäyttöinen. Asiointipalvelun kautta hoituu tietoturvallisesti viestintä, lomakkeiden täyttö, harjoitusten jakaminen sekä videopuhelut.

Itse fysioterapiaprosessi etenee samalla tavoin kuin kasvokkain tapahtuvassa fysioterapiassa. Etäkuntoutuksen on todettu olevan kasvokkain tapahtuvaan kuntoutukseen nähden yhtä vaikuttavaa tai jopa vaikuttavampaa silloin, kun se soveltuu asiakkaan tilanteeseen. Etäfysioterapia ei mahdollista käsin tutkimista, joten se ei ole soveltuva toteutusmuoto silloin, kun manuaaliset keinot ovat välttämättömiä. Fysioterapiaa on mahdollista toteuttaa täysin etänä tai käyttää etäteknologiaa esimerkiksi terapian seurannassa ja harjoitteiden jakamisessa tapaamisten välillä.

Olen tehnyt oman opinnäytetyöni motorisen oppimisen tukemisesta etäfysioterapiassa. Etäfysioterapiasta saat normaalin kelakorvauksen lääkärin lähetteellä. 

Laptop Typing
Prenatal Yoga with Laptop

Kenelle?

Etäfysioterapia sopii esimerkiksi kiputilojen arviointiin ja kotiohjeiden suunnitteluun, pre- ja postoperatiivisten harjoitteiden ohjaukseen ja kuntoutukseen sekä yleisesti kotona tehtävien harjoitteiden ohjaukseen ja seurantaan. Etäfysioterapia mahdollistaa erityisen hyvin harjoitteiden integroimisen kuntoutujan omaan kotiympäristöön ja -välineistöön terapeutin päästessä seuraamaan kuntoutuksen käytännön toteutusta asiakkaan arjessa.