Voiko vauvalla olla kireyksiä kehossa?

Updated: Nov 9


Aiemmin yleinen vastaus oli, että ei missään nimessä ja lasten tuki -ja liikuntaelinvaivat ylipäänsä ovat olleet usein väheksyttyjä. On kuitenkin ammattilaisia, joiden mielestä monet aikuisuuteen asti seuranneet vaivat on mahdollista jäljittää hyvinkin varhaiseen elämänvaiheeseen ja kehoon jääneiden epätasapainotilojen johtamiin kompensaatiomekanismeihin. Synnytyksessä vauvan kehoon kohdistuu suuria kompressiovoimia ja osteopatian alan tutkimuksissa on havaittu kehollisten toimintahäiriöiden olevan vastasyntyneillä yleisiä (Waddington et al. 2015, Pizzolorusso et al. 2013).Merkkejä kehollisista toimintahäiriöistä voivat olla esimerkiksi kehon epäsymmetriat, asentorajoitteet, motorisen kehityksen viivästymät, itkuisuus, ruuansulatusvaivat sekä univaikeudet. Hoitavan ammattilaisen tulee luonnollisesti ottaa huomioon erotusdiagnostiikka ja hyödyntää moniammatillista yhteistyötä.


Vauvan epätasapainotilojen syntyyn vaikuttavat esimerkiksi synnyttäjän omat kehon ominaisuudet ja kireydet, jotka vaikuttavat sikiön asettumiseen kohdussa ja synnytyksen aikana, synnytystarjonta- ja tapa, synnytyksen kesto sekä synnytykseen liittyvät komplikaatiot ja lääketieteelliset interventiot. Ideaalitilanteessa vastasyntyneen pään ja kehon epäsymmetriat ja painaumat muovautuvat 1-3 viikon kuluessa syntymästä vauvan imemisliikkeiden, itkemisen, haukottelun ja muiden liikkeiden vaikutuksesta. Vauvan ensimmäisellä parkaisulla on myös suuri merkitys kehon fysiologian aktivoimisen sekä synnytyksen aikaisten kompressioiden avaamisen kannalta. Ensiparkaisu voi jäädä vajaaksi esimerkiksi alhaisten voimavarojen vuoksi. Osteopaatit käyttävät termiä synnytystrauma silloin, kun vauvaan on kohdistunut suurempia kompressiovoimia, kuin mitä hän pystyy itse aktiivisella liikkeellä avaamaan (Himberg & Sillantaka 2017, Moeckel & Mitha 2008).


Lapsiin erikoistuneiden osteopaattien ohella vauvoja hoitavat myös anatomisen tarkkaan Baby Balance®-hierontatekniikkaan koulutetut ammattilaiset. Alueesi Baby Balance®-vauvahierontaa tekeviä ammattilaisia voit etsiä löydät kouluttajataho Balance Care Oy:n hakemistosta: https://www.balancecare.fi/baby-balance-hoitajat/


Baby Balance®-hieronnan positiivisia vaikutuksia on usein nähtävissä jo ensimmäisellä hoitokerralla, mutta selkeästi oireisen lapsen kanssa optimaalisen hoitovasteen saavuttaminen vaatii usein kolmesta viiteen hoitokertaa tai hankalissa tapauksissa joskus enemmän. Vauvoja tulee hoitaa aina vauvantahtisesti, joten käsittelyn kesto vaihtelee ja tästäkin syystä useammat hoitokerrat ovat usein tarpeen.

Mikäli olet kiinnostunut itse hieromaan vauvaasi, löytyy Balance Carelta myös kotihieronnan verkkokurssi. Etukoodilla FTJOANNA saat Baby Balance®-Simppeli-verkkokurssista 4 euron alennuksen: https://www.balancecare.fi/tuote/baby-balance-simppeli-verkkokurssi/

Toimin kumppanuusyhteistyössä ja saa etukoodin käytöstä Balance Care Oy:lta komission.

 

LÄHTEET: Balance Care Oy: www.balancecare.fi Himberg, S. & Sillantaka, M. 2018. Vauvan poikkeava itkuisuus: syitä ja hoitomahdollisuuksia osteopaattisesta näkökulmasta. Opinnäytetyö. Metropolia ammattikorkeakoulu. Moeckel, E. & Mitha, N. 2008. Textbook of Pediatric Osteopathy. Elsevier Limited. Pizzolorusso, G., Ceritelli, F., D'Ozario, M., Cozzolino, V., Turi, P., Renzetti, C., Barlafante, G., D'Incecco, C. 2013. J Am Osteopath Assoc. Waddington, E., Snider, K., Lockwood, M., Pazdernik, V. 2015. Incidence of Somatic Dysfunction in Healthy Newborns. J Am Osteopath Assoc.


67 views0 comments