Waves

Psykofyysinen työskentely

Psykofyysisessä tai kehoterapeuttisessa työskentelyssä ja yksilöohjauksessa yhdistän ja sovellan eri menetelmiä palvellakseni sinua parhaalla mahdollisella tavalla. Lähestymistapa ammentaa psykofyysisestä fysio-, psyko- ja hengitysterapiasta sekä hyödyntää erilaisia rentoutus- ja mindfulnesstekniikoita sekä luovia menetelmiä. 

Työskentely perustuu keho-mieli-yhteyden tutkimiseen sekä tunteiden ja ajatusten jäsentämiseen. Tavoitteena on löytää työskentelyn avulla myös keinoja, joita voit hyödyntää jatkossakin itsesäätelyn tukena.  

 

Psykofyysinen työskentely voi toimia tukena haastavissa elämänvaiheissa navigoidessa ja esimerkiksi uupumuksen tai unettomuuden tukihoitona. Työskentely ei korvaa lääketieteellistä hoitoa. 

Tapaamiset voidaan toteuttaa myös etänä. 

Fragile Pampas