Sleeping Like a Baby

Usein kysyttyä uniohjauksesta

Mitä menetelmiä käytät?

 

Uniohjaukseni ei ole menetelmäkeskeistä, joskin on olemassa erilaisia strategioita lähestyä esimerkiksi yövieroitusta tai hankalaksi muuttuneiden assosiaatioiden muuttamista ja näitä sovelletaan aina yksilöllisesti. Kokonaisvaltainen uniohjaus huomioi perheen voimavarat ja toiveet kohdaten samalla asiakkaan siellä, missä hän on omalla matkallansa vanhempana. Sekä vanhemmat että lapset ovat yksilöllisiä temperamenttipiirteineen ja elämäntarinoineen. Näistä asioista johtuen eri perheiden ohjaus voi näyttää siis hyvin erilaiselta, vaikka koettu unihaaste olisi samanlainen. Pääpiirteissään ohjauksen runko etenee seuraavaan tapaan, mutta variaatiota luonnollisesti on riippuen vanhempien tarpeista ja käytössä olevasta ajasta:

Käydään läpi mikä on kehitysvaihe huomioon ottaen tyypillistä ja mikä ei, oirekartoitus
-> tunnistetaan mahdolliset hälytysmerkit terveydellisistä taustatekijöistä ja ohjataan selvittämään niitä terveydenhuollon kautta
-> asetetaan realistiset toiveet lapsen unelle

Pohditaan mikä kaikki perheen elämässä voi vaikuttaa lapsen (ja vanhemman) uneen
ja miten näiden kautta voidaan helpottaa unihaasteita
-> esimerkiksi päivärytmi, temperamentti, uniympäristö, kehitysvaihe, muutokset, vanhempien hyvinvointi

Vanhempien toiveista riippuen tehdään tarpeen mukaan suunnitelma unitapojen muuttamiseksi
-> esimerkiksi omaan sänkyyn totuttelu, yöimetysten vähentäminen


Onko mitään tehtävissä jos vauvan nukkuminen on ”normaalia”,
mutta vanhempi on uupunut heräilyihin?


Vaikka vauvan unen katsottaisiin olevan tyypillistä hänen kehitysvaiheelleen, voidaan käydä läpi esimerkiksi päivärytmiin, -aktiviteetteihin ja temperamentin huomioimiseen liittyviä tekijöitä, joilla voidaan edistää levollista unta. Näistä on hyötyä myös tulevaisuudessa. Vanhemman uupumusta on tärkeä hoitaa myös erikseen ja pohtia mitkä muut tekijät lapsen nukkumisen lisäksi mahdollisesti aiheuttavat lisäkuormitusta. Tarjoan tukea vanhemmalle esimerkiksi vireystilan säätelyyn ja unenhuoltoon sekä tarvittaessa ohjaan eteenpäin.

Itketetäänkö lasta?

Tuen aina ensisijaisesti vanhempaa kuuntelemaan omaa vaistoaan sekä lastansa. Vanhemman kaivatessa nopeita muutoksia unitapoihin ei kyyneleiltä yleensä voida välttyä ja ymmärryksen lisääminen liittyen tunteisiin, kyyneleisiin, henkilökohtaisiin rajoihin ja ikätasoiseen kanssasäätelyyn liittyvät uniohjaukseen olennaisena osana. En tarjoa perheelle vain yhtä lähestymistapaa vaan etsimme polun, joka tuntuu vanhemmasta hyvältä. Lasta ei missään tapauksessa jätetä koskaan yksin tunteidensa kanssa ja lapsentahtiseen lähestymistapaan kuuluu olennaisena osana joustavuus, jolloin lasta ei pusketa sietokykynsä ulkopuolelle.

Olen aiemmin unikouluttanut, voinko osallistua uniohjaukseesi?

Kyllä

Nukumme perhepedissä, onko sitä pakko purkaa?

Ei

Minulla ei ole sinänsä ongelmaa yösyötöissä tai rinnalle nukahtamisessa, mutta lapsi haluaisi nukkua rinta suussa koko yön. Täytyykö minun vain kokonaan yövierottaa?

Ei, imetystä on mahdollista äidintahdistaa myös öisin (huomioiden lapsen ikä ja turvaten imetys).

Vauvani on X-ikäinen, täytyykö yösyötöt lopettaa?

Ei. Yli 1-vuotiaiden osalta hampaiden katsotaan kestävän 1-2 yöimetystä, kun suuhygieniasta pidetään huolta eikä ruokavalio ole sokeripitoinen. Hammaskudoksessa on myös yksilöllisiä eroja, jotka vaikuttavat siihen kuinka herkästi hampaat reikiintyvät.

Vauvalla on todettu terveyshaaste, joka vaikuttaa uneen, onko uniohjauksesta hyötyä?

Uniohjauksessa pyritään tällöinkin optimoimaan levollisempaa unta huomioimalla muut uneen vaikuttavat tekijät sekä helpottamaan oireita.