Mother and Baby

Vuorovaikutuskeskeinen uniohjaus

käsi kädessä lapsesi kanssa, vuorovaikutuksesta tinkimättä

Unikonsultaatiopalveluni ovat unikouluton vaihtoehto lapsiperheiden unihaasteiden helpottamiseen. Baby-Led Sleep Approach™ pohjaa kehityspsykologiaan ja neurotieteeseen tukien varhaista vuorovaikutusta, vanhemman omaa asiantuntijuutta lapsensa suhteen ja lapsen kehityksen ymmärtämistä. Uneen liittyvät haasteet eivät yleensä ole varsinaisia uniongelmia, vaan sekä kehitysaskeleet että terveydelliset ja mahdolliset muut tekijät eri elämänalueilla heijastuvat usein ensimmäisenä lapsen uneen. Ymmärrys lapsen kokonaiskehityksestä sekä itse unesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä antaa arvokkaat työkalut uniasioiden muokkaamiseen aidosti lempeästi, lasta kunnioittaen ja ilman vuorovaikutuksen torjuntaan perustuvia menetelmiä. 
Ohjaukseni

- kunnioittaa lapsen kiintymysjärjestelmää
- ymmärtää ja tukee lapsen luonnollista kehitystä
- lisää vanhemman ymmärrystä biologisesti tyypillisestä lapsen unesta ja uneen vaikuttavista tekijöistä
- rohkaisee vanhempaa luottamaan omiin vaistoihinsa sekä
- tukee vanhempaa tekemään muutoksia parantaakseen koko perheen unenlaatua

Uniohjaus ei ole oikotie kokonaisiin öihin ja uupuneita vanhempia tuen aina ensisijaisesti vastaanottamaan konkreettista apua arkeen ja levon mahdollistamiseksi.

Mother and a Child
Mother and Baby

Matalan kynnyksen tuki

Univastaanotolla voimme pohtia yhdessä tiettyjä haasteita unen suhteen ja voit saada esimerkiksi tukea yövieroitukseen tai työkaluja päivärytmin säätämiseen. Ohjaus on mahdollista toteuttaa työtilani vastaanoton lisäksi kotikäyntinä, puhelimitse tai videoneuvotteluyhteydellä. Palvelu ei sisällä erillistä alkukartoitusta eikä kirjallista materiaalia, suurempiin haasteisiin suosittelen unikonsultaatiopakettia. Univastaanotto on tarpeesta riippuen 30-60min. 

Sähköinen minikonsultaatio on suppea tukimuoto, jossa saat yleisen tason vastauksen kysymykseesi sertifioidulta uniohjaajalta. Minikonsultaatio EI sovellu esimerkiksi yöheräilyjen taustojen ja ratkaisujen pohtimiseen, joka vaatii laajempaa taustaselvitystä. Konsultaation voit ostaa verkkokaupan kautta ja siinä pääset täyttämään lyhyen esitietolomakkeen, jolla kartoitetaan mahdollisia tekijöitä varsinaisen kysymyksesi taustalla.

Unikonsultaatio

Unikonsultaatio pakettina sisältää keskustelun lisäksi laajan alkukartoituksen ja yhteenvedon sisältäen mahdollisen unisuunnitelman. Unikonsultaatiossa voimme syventyä juurta jaksain esimerkiksi tiheän yöheräilyn tai nukahtamisvaikeuksien mahdollisiin syihin ja niiden helpottamiseen ja/tai halutessanne etsiä lapsellenne sopivan lähestymistavan esimerkiksi nukahtamistapojen muuttamiseen, omaan sänkyyn siirtymiseen tai yövierotukseen. Kokonaisvaltainen lähestymistapa tarkoittaa sitä, että konsultoin koko perhettä huomioiden kaikkien voimavarat ja konsultaatioiden sisältö on aina räätälöity alkukartoituksen pohjalta juuri teille. Käytössänne on koko ammattitaitoni, joten konsultaatio sisältää tarvittaessa vinkkejä esimerkiksi vanhemman omaan uneen ja stressinsäätelyyn sekä lapsen motorisen kehityksen tukemiseen. Konsultaatiota voi tarvittaessa jatkaa viikottaisen sähköpostituen ja/tai puheluiden avulla, mikäli ilmenee tarvetta lisätuelle. 

Konsultaatio voidaan toteuttaa etäyhteydellä, vastaanotolla tai kotikäynnillä. Etäpalveluissa käytän Navisec Health-asiointipalvelua, jonka kautta mahdollistuu tietoturvallinen viestintä, esitietolomakkeiden täyttö sekä videopuhelut. Varaamalla konsultaation saat sähköpostitse kutsun rekisteröitymään helppokäyttöiseen palveluun. 

Newborn Baby
 
Touch

Psykofyysinen univalmennus

”Luota vaistoosi” kuulostaa hyvin yksinkertaiselta neuvolta, mutta nykymaailman hälyssä se käytännössä harvoin on kovin yksinkertaista. Oma ääni saattaa hukkua ympäristön melun alle ja toisaalta sisäistä puhetta värittävät myös omat menneet elämänkokemukset. 

Ovatko nukkumaanmenot negatiivisesti virittyneitä? Ahdistaako valmiiksi tuleva yö? Jännittääkö unimuutoksiin ryhtyminen tai tunnetko epävarmuutta lapsen tunteiden kannattelusta? 

Psykofyysinen univalmennus on sinulle, jolle lapsen uniasioihin liittyy hankalia tunteita ja stressiä. Valmennuksessa yhdistyy perinteinen unikonsultaatio vanhemman omaan kehoterapeuttiseen työskentelyyn. Työskentelyn avulla tutkimme miten ajatukset, tunteet ja vuorovaikutustilanteet vaikuttavat kehossasi ja kuinka niitä voi säädellä tukien samalla myös kanssasäätelytaitoja vanhempana.

Valmennukseen sisältyy alkukartoitus lapsen unihaasteista, unikonsultaatiotapaaminen sekä unisuunnitelma ja neljä tapaamista yhteisen työskentelyn merkeissä.
Tapaamisilla sekä arvioimme ja tarvittaessa säädämme lapsen unisuunnitelmaa että keskitymme sinun jaksamiseesi prosessin aikana. Sinä valitset mitä haluat tuoda tapaamisiin ja tutkimme mielesi päällä olevia asioita keho-mieli-yhteyden kautta. Tapaamiset voidaan toteuttaa etäyhteydellä, vastaanotolla tai kotikäynnillä.

 

Sopiiko vuorovaikutuskeskeinen uniohjaus meille? Kyllä, jos

 

- sinulla on pieniä tai suuria haasteita lapsesi uneen liittyen

- haluat vaalia yhteyttä ja vuorovaikutusta lapsesi kanssa

- tahdot ymmärtää lapsen unikehitystä ja uneen vaikuttavia tekijöitä